Orlík

O prázdninách 2011 se zrodil nápad, založit národopisný soubor. Aby se pozořický Orel nezabýval jen sportem, ale také jinými věcmi:-) V září byl tento nápad odsouhlasen na radě jednoty a od začátku října se už na orlovně pravidelně zkoušelo a nacvičovalo. Začínali jsme s malými dětmi ve věku od 4 do 7 let. Ve vedení se střídala Hana Gloserová a Michaela Koukalová. Na harmoniku doprovázela Petra Kratěnová. V té době chodilo do Orlíku asi 20 dětí. Od ledna 2012 se přidala mladá orelská chasa. Jednalo se o "děti školou nepovinné". Tuto záležitost má na starosti Alena Daňková ml. Odborně tuto skupinu vede paní Zdenka Drlíková. Pro velký zájem jsme od září 2012 otevřeli další oddělení - školáci od 1. do 9.třídy. Naším cílem je udržovat a obnovovat kdysi tak bohatou místní lidovou kulturu a přibližovat ji mladým lidem. 

Pravidelné zkoušky:

Orlík přípravka - děti předškolní od 4 let: pondělí 16.15 hod

- pod vedením Petry Kratěnové. Děti se učí krásně chodit a tančit, zpívají písničky, které znají, ale i nové, říkají říkladla, hrají na různé rytmické hudební nástroje.

Orlík mladší - děti od 1. do 3.třídy: pondělí 17 hod

- pod vedením Hany Gloserové. Zpěv, tanec, říkadla atd.

Orlík starší - děti od 4.třídy: pondělí 18 hod

- pod vedením Michaely Ratajové. Zpěv, párový tanec atd.

Orelská chasa (mládež a dospělí): čtvrtek od 20 hod

- vedoucí skupiny Alena Daňková.

 

Veřejná vystoupení

2011

18.12. Vánoční vystoupení - orlovna Pozořice (Orlík mladší)

2012

13.5. Den matek - sokolovna Pozořice (Orlík mladší)

27.5. Přehlídka krojů - Porta Coeli Předklášteří (Orelská chasa)

17.6. Přehlídka dětských folklórních souborů - Předklášteří (Orlík mladší)

26.6. Národopisná přehlídka souborů z brněnska Brněnsko tančí a zpívá - Brno-Líšeň (Orelská chasa)

2.9. Orelský den - Pozořice (Orelská chasa)

20.10. Orelské hody - Pozořice (Orelská chasa)

23.12. Vánoční vystoupení - orlovna Pozořice (Orlík mladší, starší, Orelská chasa)

2013

19.1. Společenský ples - orlovna Pozořice (Orelská chasa)

12.5. Svátek matek - sokolovna Pozořice (Orlík mladší a starší)

9.6. Folklórní festival Pod křenovskó májó - Křenovice (Orlík starší a mladší)

13.6. Národopisná přehlídka souborů z Brněnska Brněnsko tančí a zpívá - Brno - Stará radnice (Orelská chasa)

1.9. Orelský den - Pozořice (Orelská chasa)

7.9. Líšeňské hody - Brno-Líšeň (Orelská chasa)

5.10. Seminář Lidový kroj na brněnsku - Brno - předvádění pozořického a ochozského kroje

19.10. Orelské hody (Orelská chasa)

23.11.Aj, za našó Rájó... - Brno-Líšeň (Orlík starší a mladší)

22.12. Vánoční vystoupení - orlovna Pozořice (všichni:-)

25.12. Živý Betlém - chrám Nanebevzetí Panny Marie Pozořice (všichni:-)

2014

18.1. Společenský ples - orlovna Pozořice (Orelská chasa)

15.2. Společenský ples - Dražovice (Orelská chasa)

22.2. Společenský ples - Bučovice (Orelská chasa)

4.3 Fašank - Brno (Orelská chasa)

11.5. Svátek matek - sokolovna Pozořice (Orlík mladší a starší)

31.5. Dny Slavkova - Slavkov (všichni:-)

5.6. Národopisná přehlídka souborů z Brněnska Brněnsko tančí a zpívá - Brno - Stará radnice (Orelská chasa)

21.6. Oslava 130 let Sivické kapely - Sivice (všichni:-)

22.6. Farní den - Pozořice (všichni:-)

6.9. Slavnosti chleba - Slup (Orlík starší)

7.9. Orelský den - Pozořice (Orelská chasa)

18.10. Orelské hody - Pozořice (Orelská chasa)

21.12. Vánoční vystoupení - orlovna Pozořice (všichni)

2015

24.1. Orelský krojovaný ples - orlovna Pozořice (Orelská chasa)

19.4. Zpívání po našem - Žatčany (Orelská chasa, Orlík starší)

10.5. Svátek matek - sokolovna Pozořice (Orlík)

30.5. Slavkovské dny - Slavkov (všichni)

4.6. Brněnsko tančí a zpívá - Brno (Orelská chasa)

5.9. Líšeňské hody - Brno - Líšeň (Orelská chasa)

3.10. Den za Moravu - Brno (Orelská chasa)

17.10. Orelské hody - Pozořice (Orelská chasa)

14.11. Oslava 50 let ZUŠ Pozořice - Dělnický dům Pozořice (všichni)

29.11. První adventní neděle - orlovna Pozořice (všichni)

25.12. Živý Betlém - chrám Nanebevzetí Panny Marie Pozořice (Orlík)

2016

23.1. Orelský krojovaný ples - orlovna Pozořice (Orelská chasa)

8.5. Svátek matek - sokolovna Pozořice (Orlík)

2.6. Brněnsko tančí a zpívá - Stará radnice Brno (Orelská chasa)

4.6. Slavkovské dny - Slavkov (všichni)

28.8. Farní den - Pozořice (Orlík kluci, Orelská chasa)

1.10. Babské hody - Pozořice (Orlík)

1.10. Den za Moravu - Brno (Orelská chasa)

2.10. 1.velká spolková výstava se zaměřením na přírodu - Sivice (Orelská chasa)

15.10. Orelské hody (všichni)

27.11. První adventní neděle - orlovna Pozořice (všichni)

2017

21.1. Orelský ples - orlovna Pozořice (Orelská chasa)

26.2. Pozořické ostatky - Pozořice (Orlík)

14.5. Svátek matek - sokolovna Pozořice (Orlík)

1.6. Vystoupení v rámci soukromého firemního večírku - zámek Slavkov (Orelská chasa)

3.6. Slavkovské dny - náměstí Slavkov (všichni)

11.6. Dětské hody - Blučina (Orlík)

15.6. Brněnsko tančí a zpívá - Moravské náměstí Brno (Orelská chasa)

27.8. Farní den - Pozořice (Orelská chasa)

30.9. Den za Moravu - Brno (Orelská chasa)

21.10. Orelské hody - Pozořice (všichni)

25.11. Den poezie - Brno (Orelská chasa - dívky)

3.12. První adventní neděle - Pozořice (všichni)

9.12. Ten vánoční čas - Křenovice (Orelská chasa)

17.12. BVV - Brno (Orlík)

2018

20.1. Orelský krojovaný ples - Pozořice (všichni)
 
27.1. Děkanátní ples - Slavkov (Orelská chasa)
 
11.2. Ostatky - Pozořice (Orlík)
 
1.5. 150 let Sivické kaple - Sivice (všichni)
 
13.5. Svátek matek - sokolovna Pozořice (Orlík) 
 
19.5. Orelský folklórní festival - Brno - Řečkovice (všichni)
 
27.5. 700 let městyse Pozořice - Pozořice (všichni)
 
2.6. Slavkovské dny - Slavkov (všichni)
 
12.6. Brněnsko tančí a zpívá - Brno (Orelská chasa)
 
19.6. Brněnsko tančí a zpívá - Brno (Orlík - starší)
 
1.9. Slavnosti chleba - Slup (Orlík - starší)
 
15.9. Den za Moravu - Brno (Orelská chasa)
 
20.10. Orelské hody - Pozořice (Orelská chasa)
 
2.11. První neděle adventní - Pozořice (Orlík)
 
16.12. Křest knihy Pozořice v proměnách času - Pozořice (Orlík - mladší)
 

2019

 

19.1. Orelský ples - Pozořice (Orlík - starší, Orelská chasa)

16.2. Děkanátní ples - Dražovice (Orlík - starší, Orelská chasa)

23.2. Ples KDU-ČSL - Bučovice (Orelská chasa)

2.3. Ostatky - Viničné Šumice (Orelská chasa)

3.3. Ostatky - Pozořice (všichni)

12.5. Svátek matek - orlovna Pozořice (Orlík)

18.5. Orelský FF Brno - Řečkovice (Orlík nejstarší, Orelská chasa)

29.5. Brněnsko tančí a zpívá - Brno (Orelská chasa)

3.6. Brněnsko tančí a zpívá - Brno (Orlík - starší, mladší)

22.6. Babské hody - Viničné Šumice (Orlík starší)

8.9. Farní den - Pozořice (Orlík starší)

14.9. Den za Moravu - Brno (Orelská chasa)

24.9. Mezinárodní setkání Erasmus - Bigy Brno (Orlík starší)

5.10. Babské hody - Pozořice (Orlík starší)

19.10. Orelské hody - Pozořice (všichni)

1.12. První neděle adventní - Pozořice (Orlík)

2020

19.1. Orelský ples - Pozořice (Orlík - starší, Orelská chasa)
6.6. Sečení lóke - Pozořice (Orelská chasa)
23.9. Brněnsko tančí a zpívá - Brno (Orlík mladší a starší)
 

2021

29.5. Sečení lóke - Pozořice (Orelská chasa)
4.9. Oslava 10 let - Pozořice (všichni)
21.9. Brněnsko tančí a zpívá - Brno (Orelská chasa)
16.10. Orelské hody - Pozořice (Orelská chasa)