V bodech

 

        27.10.1910 byl založen tělocvičný odbor Pozořice – Sivice

         během 1.světové války byla činnost pozastavena

         od roku 1917 opět narostla sportovní činnost, konaly se zájezdy, divadelní představení a další

         v roce 1924 bylo zakoupeno pole a část budovy

         14.6.1925 se konalo slavnostní otevření orlovny

         za okupace byla činnost orla přerušena

         roku 1943 orli společně s farním úřadem postavili před orlovnu sochu svatého 

           Václava – stojí tam dodnes

         5.5.1945 se konala první schůzka po osvobození

         1947 byl orel opět zrušen, orlovnu převzal národní výbor, mnoho orelských funkcionářů bylo zatčeno a obviněno z protistátní činnosti

         28.3.1990 byla jednota Pozořice obnovena  přípravnou výborovou schůzí také díky velkému úsilí bratra Jana Šmerdy

         13.9.1992 byla orlovna slavnostně předána do rukou zákonného majitele