Výroční členská schůze

01.02.2018 14:05

Rada Orla jednoty Pozořice zve své členy na

Výroční členskou schůzi

18. února 2018

15,30 hod. Orlovna Pozořice

Program:

1. Zahájení

2. Volba: - návrhové komise

- volební komise

- mandátové komise

3. Výroční zpráva za rok 2017

4. Zpráva sportovní

5. Zpráva kulturní

6. Zpráva finanční

7. Zpráva revizní

8. Plán akcí na rok 2018

9. Volby: - delegáti na župní sjezd

10. Rozprava

11. Usnesení

12. Závěr

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast.

Zpět