Výroční členská schůze

10.02.2016 17:19

Rada Orla jednoty Pozořice zve své členy na

Výroční členskou schůzi

21.února 2016 v 15.30 hod, orlovna Pozořice

Program:

1. Zahájení

2.Volba a) návrhové komise

           b) volební komise

          c) mandátové komise

3. Výroční zpráva za rok 2015

4. Zpráva sportovní

5. Zpráva kulturní

6. Zpráva finanční

7. Zpráva revizní

8. Plán akcí na rok 2016

9. Volby - rada jednoty Pozořice

                 - delegáti na župní sjezd

10. Rozprava

11. Usnesení

12. Závěr

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast!

Zpět