Vánoční vystoupení

23.12.2012 20:24

V neděli 23.12.2012 se na orlovně konalo Vánoční vystoupení. V programu nechyběla žádná skupina dětí, které na orlovně pravidelně cvičí. Jako první se představil národopisný soubor Orlík – nejmladší skupina dětí pod vedením paní Hany Gloserové. Vrátili jsme se s nimi zpět na podzim, do období ohníčků a her na pastvě. Od podzimních her jsme přešli dál do období adventu. Mladá orelská chasa pod vedením paní Zdeňky Drlíkové nacvičila tři tance, které nám předvedla. První tanec se jmenoval „Na tři kroky“. Jde o druh tzv. hanácké z brněnska tančené na svatou v tomto případě svatojánskou píseň. Druhý tanec byla šotyška proplétaná z Tuřan. Poslední třetí tanec pak šotyška z Líšně. Pro všechny tři tance je typické volné držení tanečníků, což bylo v adventu přípustné. Jejich volnější tempo nám pak dovolilo dobře si prohlédnou nádherné kroje stárek. Advent následují Vánoce. I v našem případě to tak bylo. Další skupinka Orlíku, kterou vede Michaela Koukalová nás krásně vánočně naladila. Všechny naše skupinky hudebně doprovázeli: Karel Kříž, Irena Škrobová a Petra Kratěnová. Po krátké přehlídce obnoveného místního kroje následovala další vystoupení, tentokráte sportovně laděná. Začátek tohoto bloku patřil dětem, které zde pravidelně navštěvují zdravotní cvičení pod vedením paní Hany Filipové. O další program se se svým vystoupením postarali školkáčci a poté školáci, obojí pod vedením Petry Kratěnové. Následující chvíle patřily aerobiku. Jako první vystoupila děvčata 1.-3.třídy, následovala děvčata 4.a 5.třídy. Obojí pod vedením Petry Kratěnové. Jako poslední vystoupila starší děvčata, která poctivě trénují s Klárou Koukalovou. V závěru programu proběhlo poděkování všem cvičitelkám, vedoucím souborům, švadlenám a těm, které nám moc pomáhají, aby vše fungovala a vypadalo tak, jak má. 

Ráda bych poděkovala Vám všem, kteří jste byli ochotni přijít a přivést svoje děti (v tak "kritickou" předvánoční dobu:-)

V závěru programu dostaly všechny děti malý dárek. Pokud jste museli z jakéhokoliv důvodu odejít dříve a o dárek jste přišli, přihlaste se o něho, prosím, na recepci orlovny.

 

Moc vám všem děkuji PK

 

Mrkněte na fotky ve fotogalerii:-)

 

 

 

 

 

 

Zpět