Sportovní nabídka pro děti

14.08.2012 21:29

 

Cvičení pro školkáčky

3 – 6 let: středa 15.30 – 16.15 hod

Cvičení je všeobecné, vedeme děti k chápání základních povelů v tělocviku, snažíme se je naučit jednoduché cviky z oblasti gymnastiky, atletiky i míčových her, spolupracujeme v týmu, ale také pracujeme na individualitě dětí. Cvičení probíhá bez rodičů.

 

Cvičení pro školáky

1.    – 3.třída: středa 16.15 – 17.00 hod

Logicky navazuje na předchozí cvičení školkáčků, prohlubuje sportovní dovednosti dětí, týmovou práci, vede ke snaze se zlepšovat.

 

Aerobik

1. – 5.třída: úterý 16.00 – 16.45 hod

6. – 9.třída: čtvrtek 17.00 – 17.45 hod

Nejen pro děvčata:-) je určen aerobik. Cvičební lekce jsou přizpůsobené věku a schopnostem dětí. Začíná se se základními "aerobikovými" kroky a povely, postupně se zvyšuje úroveň i náročnost. Zvláště u mladších dívek nechybí na hodinách hry, soutěže, gymnastické dovednosti, švihadla apod., starší děvčata se dočkají zajímavých tanečních choreografií, základů posilování, protahování apod.


Míčovky

od 3.třídy: čtvrtek 16.00 – 16.50 hod

Míčovky jsou hodiny zaměřené na práci s míčem - přehazovaná, vybíjená atd. NE fotbal a florbal. Děti se naučí základní techniky s míčem, budou se věnovat trénování obratnosti, rychlosti atd.  


ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 17.ZÁŘÍ 2012

 

 

 

Zpět