Setkání Orlů seniorů

10.04.2014 13:40

Setkání Orlů seniorů na Vranově

7.-9.4.2014

Rekordní počet účastníků (cca 90 členů)se během dopoledne dne 7.dubna ubytoval v prostorách vranovského kláštera a hned po obědě začala první přednáška otce Kopeckého předsedy duchovní rady Orla, kněze z farnosti Drásov, Čebín. Promluvil o postní době, upozornil na 25.výročí kanonizace sv.Anežky České. Při první přednášce promluvil také bratr Kostelka o historii Orla. Po přednášce proběhla modlitba růžence a po ní krátká návštěva 1.místostarostky Orla sestry Mackové. Pak následovala večeře a po ní ještě promítání pořadu televize Noe.

Druhý den od rána probíhala v kostele modlitba růžence, mše svatá, potom opět přednáška otce Kopeckého a dále prohlídka celého kostela s výkladem historie, kterou přednesl jeden z bratrů paulánů. Odpoledne pokračoval P.Kopecký, potom přijeli natáčet z radia Proglas. Po večeři se konal kulturní program, nabídka cestovní kanceláře z Líšně a volná debata, na témata z časopisu Orel.

Poslední den začal stejně jako předchozí programem v chrámu a potom promítání snímků z Indie a přednáška otce Dujky. Poté už jen oběd a odjez domů.   

Zpět