Setkání Orlů seniorů na Vranově

29.03.2017 20:40

Setkání orelských seniorů se letos konalo ve dnech 27. - 29. března na Vranově. Z pozořického Orla se zúčastnili: Jan a Jana Brtníkovi, Václav a Vlasta Buchtovi, Ludmila Ondráčková, Josef a Marie Šmerdovi, Jiří a Marie Titzovi a Otilie Neužilová.

Začátek proběhl ve 13 hodin po ubytování dobrým obědem. Ve 14 hodin byla přednáška P. Dujky z Prostřední Bečvy v Beskydech. Tématem byl život seniorů, problémy stáří, ubývání sil a paměti. Spoléhání na všechny, ale zanedbávání Pána Boha. Druhá část přednášky byla věnována zakládání různých řádů (benediktíni, cisterciáci, dominikáni a další).  V 18 hodin byla večeře a po ní následovala beseda se sestrou Miluší Mackovou 1.místostarostkou Orla o členské základně Orla a možnostech státních finančních příspěvků a o založení charitativní činnosti v rámci Orla (podpora Tomáška). Večer proběhla v kapli mše svatá. Druhý den ráno byla modlitba růžence, mše svatá, snídaně a promluva na téma svátosti lásky, eucharistie, slavení neděle a svátků. Odpoledne proběhla komentovaná prohlídka kostela a hrobky, po opravě zatím není běžně přístupná. V 16 hodin přijel P. Kopecký, promluvil na téma postní doba, skutky duchovního milosrdenství. Po večeři jsme se pěkně pospolu pobavili. Poslední den našeho setkání začal opět modlitbou růžence, mší svatou a snídaní. Potom pokračovala rozmluva s otcem Kopeckým o výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Přidal i několik zpráv z církevního soudu, ve kterém zasedá. Po obědě se přítomní vyfotografovali a už se těší na další setkání, které se má uskutečnit v Králíkách. Také se rozdávala čestná uznání.

Zaznamenala Ludmila Ondráčková

    

Zpět