Sečení lóke

25.05.2024 22:33

V sobotu 25.5. bylo potřeba vstát opravdu brzy ráno, pokud jste chtěli společně s Orelskou chasou vod Pozořic pokosit farskou louku za kostelem. Ke kose a hrábím patří také zpěv lidových písní za doprovodu hudecké muziky, chleba se sádlem a čerstvé mléko k snídani a jako přilepšení nějaký ten dárek zakoupený od našich šikovných řemeslníků. Poděkování za podporu patří Městysi Pozořice a hlavně vám všem, kteří jste se nezdráhali přidat se k nám!

 

Zpět