Pozořický dětský den

28.05.2016 23:01

Jak už to bývá, konec května nebo začátek června je pro děti velmi příjemným obdobím, protože se k jejich svátku všichni snaží pro ně něco připravit. Společnými silami se do toho vrhly téměř všechny pozořické organizace, a tak se na fotbalovém hřišti u školy objevilo celkem čtrnáct stanovišť, kde děti plnily různě náročné úkoly. Po splnění všech úkolů pak děti dostaly baliček dobrot a špekáček. Počasí nám přálo a na všech stanovištích panovala dobrá nálada.

Zpět