Pozořický dětský den

30.05.2015 21:54

V sobotu 30.května se tradičně na fotbalovém hřišti u školy konalo soutěžní odpoledne k příležitosti dne dětí. Na akci se podílely téměř všechny pozořické spolky (MC Človíček, Sokol, Orel, SDH, Klub žen, Včelaříci, SK, Český svaz ochránců přírody, Junák). Pro děti bylo připraveno 15 stanovišť, kde děti plnily různě náročné úkoly. Po absolvování všech úkolů byly děti odměněny buřtíkem a balíčkem dobrot. Na malou chvilku nás zahnala opravdu pořádná bouřka pod střechu, ale o to lepší počasí nám potom přálo. 

Zpět