Pozořické ostatky

26.02.2017 23:06

Po několika desítkách let se v Pozořicích podařilo vyjít s ostakovým průvodem. Stalo se tak v neděli 26. února. Celá akce se rozpohybovala na podnět DLK Stromík, ke kterému se s chutí přidalo několik pozořických organizací (MC Človíček, Orel, Klub žen, farnost Pozořice...). Vycházelo se ve 13 hodin od Axmanovy hájenky, pokračovalo se k jezerské zvoničce, dále k Dělňáku, přes náměstí k orlovně, dále k hasičské zbrojnici, ulicí Malé Lipky k DPS, ještě jednou na náměstí a skončili jsme na faře. Vše za doprovodu hudby, zpěvu a tance. Doufáme, že se tato akce opět zařadí mezi pozořické tradice!!

     

Zpět