Orelský krojovaný ples

20.01.2019 19:13

V sobotu 19.ledna 2019 se uskutečnil v pořadí již pátý orelský krojovaný ples v pozořické orlovně. K tanci i poslechu hrála tradičně Sivická kapela. Ples byl letos zahájen Hanáckou besedou v podání DNS Orlík a NS Orelská chasa vod Pozořic. Kromě místních krojovaných mladších i starších a jedné členky našeho souboru, která se předvedla v nádherném hanáckém kroji, nás navštívila část komínské chasy, mladí v kroji kyjovském a stárek z Boleradic. V pozdějších hodinách ještě chasa předvedla krátké pásmo "Muzikanti, co děláte" a pak už jsme se těšili na to, co kdo získá v tombole. Muzika hrála pěkně a všichni se dobře bavili až do pozdních hodin.

 

Zpět