Orelská pouť na Svatou Horu

16.05.2015 19:41

 

         Již poosmé jsme se letos shromáždili na Svaté Hoře, abychom se poklonili Madoně Svatohorské, Divotvůrkyni a Ochránkyni české vlasti. Letošní pouť 16. 5. přinesla neočekávanou změnu, která prověřila připravenost poutníků. V týdnu před orelskou poutí začaly opravy svatohorského areálu, kvůli nimž došlo k uzavření celého poutního místa veřejnosti. Bylo tudíž potřeba na vzniklou situaci reagovat. Jako náhradní řešení nám původně správa Sv. Hory nabídla liturgický prostor za Březnickou kaplí. Vzhledem k výkyvům počasí jsme nakonec zvolili kostel sv. Vojtěcha v Příbrami – Březových Horách, kde nás velmi vlídně přijal místní pan farář.

         Na nádvoří před Sv. Horou jsme v 10 hod. začali pouť orelskou modlitbou, zpěvem chorálu Ó, Zdroji pravdy a recitací orelských básní. Své kněžské požehnání nám udělil předseda Duchovní rady Orla P. Pavel Kopecký, věrný svatohorský poutník, který připutoval s maminkou a dalšími moravskými bratry a sestrami. Spolu s námi vyslali své modlitby ke Svatohorské Matičce orlové z Pospíšilovy, Kozinovy, Zdislaviny, Sedlákovy a Trochtovy župy a další poutníci. Poté jsme obrátili své kroky k hornické Příbrami, kterou jsme prošli za zpěvu písní a s modlitbou. Na začátku pouti jsme připojili poutní úmysl – modlitbu za blaho církve a vlasti a zdar orelského hnutí. Každý poutník jistě v duchu obětoval svůj vlastní poutní úmysl. Zásluhou P. Kopeckého byla letošní pouť obohacena o živou dechovou hudbu, která procesí hezky doprovázela.

         Náboženský průvod vedl P. Kopecký s křížem, spolu s ministranty a korouhvemi. Za nimi praporečníci br. P. Schiller (jednota Plzeň, župa Kozinova) držel prapor jednoty Sušice a br. P. Divácký (župa Sedlákova) třímal prapor svojí jihomoravské jednoty Pozořice. Následovali orlové v historických stejnokrojích a věřící lid. Po čtyřech kilometrech jsme doputovali do kostela sv. Vojtěcha, kde pro nás duchovní rádce Svatováclavské župy P. Antonín Nohejl sloužil mši sv. Vzhledem k přednostnímu svátku sv. Jana Nepomuckého byla mše sv. obětována ke cti tohoto světce, jenž je hlavním patronem země české. Bohoslužbu vyslechlo na osmdesát poutníků. V závěru zazněl chrámem orelský chorál Ó, Zdroji pravdy, jehož vznešené tóny nadchnou vždy každého poutníka! Oči některých poutníků, zejm. orelských pamětníků, se při známé melodii zaleskly dojetím. Vděk těchto lidí je nejlepší mzdou pro orly pracující v současné organizaci.

         Za zdárně vykonanou orelskou pouť buď chvála Pánu a Svatohorské Matičce!

          

PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D., starosta Orelské župy Svatováclavské 

Zpět