Gymnastické hry Žatčany

04.03.2017 21:37

V sobotu 4.března se konaly v Žatčanech gymnastické hry. Děti byly rozděleny do skupin podle věku a podle toho pak plnily různě náročné úkoly: válení sudů/kotouly, holubička na kladině/lavičce, skákání přes švihadlo, prolézání tunelu, šplh na laně/přelézání žebřin, hvězda, šňůra, ruce na zem s napnutými koleny, žabáci/slalom po jedné noze.

Děti z naší jednoty nechyběly a moc se snažily: Viktorie Hylmarová - 3.místo, Vojtěch Hylmar - 2.místo, Zuzana Kratěnová - 4.místo, Marek Kratěna - 4.místo. 

Zpět