Gymnastické hry Žatčany

05.03.2016 20:50

V sobotu 5.3. se konaly v Žatčanech gymnastické hry. Pozořice reprezentovali Eva a Petra Machálkovy, Vojtíšek a Viktorka Hymarovi. Po prezentaci, úvodním slovu a rozdělení do družstev dle věkové kategorie jsme začali soutěžit. Nejmenší děti – benjamínci, kde jsme měli hned 3 zástupce (Vojtíšek, Viktorka a Evička) váleli sudy, prolézali tunelem, zdolávali žebřiny, přecházeli lavičku, měřil se dosah v předklonu a skákali po jedné noze a žabky. Občas bylo potřeba i velkého povzbuzování, ale nakonec to zdolali všichni. V mladších žákyních soutěžila Peťa Machálková. Tato kategorie měla za disciplíny: šplh na laně, chůze po kladině, kotouly, hvězda, šňůra, švihadlo, shyb, žabáky, tunel. Po splnění všech úkolů jsme se občerstvili dobrou buchtou od místních maminek nebo párkem v rohlíku a pak už se netrpělivě čekalo na vyhlášení výsledků.

V kategorii benjamínci – hoši se Vojtíšek umístil na 7. místě (7). V kategorii benjamínci – dívky, Viktorka vybojovala 6. místo a Evička 1. místo (11). Poslední želízko v ohni – Peťa získala 1. místo (9). Všichni dostali věcné i sladké odměny, a tak byla dobrá nálada až do konce. 

Zpět