Dětské hody v Blučině

11.06.2017 20:05

Naší poslední "orlíkovskou" akcí letošního školního roku byly dětské hody, které se konaly v neděli 11.června v Blučině. Pozvání místní orelské jednoty a dámského klubu jsme velmi rádi přijali. Nejdříve se konal průvod obcí. Po krátkém občerstvení už se všichni těšili, co si jednotlivé skupiny dětí připravily. Nejdříve zazpívali mladí blučinští stárci, potom jsme přišli na řadu my s pásmem Na trávě, po nás měl slovo národopisný soubor Líšňáček a nakonec děti z místní mateřské školy. 

Zpět