Den za Moravu

14.09.2019 22:24
V sobotu 14. září se v Brně konalo významné tradiční setkání příznivců Moravy. Součástí 14. ročníku akce, kterou pravidelně navštěvuje hojný počet patriotů, byl vedle tradičního průvodu městem také pestrý kulturní program.
Akce byla zahájena setkáním a pietním aktem v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí. Poté se konal další program před kostelem až do výstřelu z děla příslušníků skupiny vojenské historie na znamení zahájení průvodu. Tradiční průvod městem zakončil kulturní program na Náměstí svobody, kterého se mezi jinými zúčastnil i náš NS Orelská chasa vod Pozořic.  Den za Moravu se také koná při příležitosti 1197 let od první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822 a 609 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem dne 1. října 1410.
 
Zpět