Brněnsko tančí a zpívá

15.06.2017 23:16

Brněnsko tančí a zpívá: přehlídka písní, tanců a zvyků Brněnska

42. ročník přehlídky folklorních souborů, skupin a hudeb z Brněnska se konal ve čtvrtek 15.6. na Moravském náměstí v Brně.

Program:
Cimbálová muzika Omičan: Ta brněnská brána

Národopisný soubor Ferdinanda Volka z Tuřan: Tuřanská Večerka - tance z Tuřan

Háječek z Ostopovic: Pásla husy nade dvorem

Střelická chasa: Kola a dívčí hra Eliška

Ondřej a Lucie Tryhukovi: Gajdošské písně z okolí Ořechova

Orelská chasa vod Pozořic: Má panenko maličká (Zábava o filipojakubské noci)

Ženský pěvecký soubor Rozmarýna z Újezdu u Brna: Kolem našich oken

Mužáci ze Začan – mužský sbor ze Žatčan: Te holianský hode

Slavkovská chasa: Slavkovští odvedenci

Folklórní soubor Křenovák z Křenovic: Odvedenecký

Bohunická chasa: Mazurka a písně z Bohunic a okolí

Ondřej a Lucie Tryhukovi: Dudácké písně z Líšně

Národopisný soubor Podskalák z Troubska: Aj v tom Tróbsku na dolině

Krojovaná skupina z Komína: Vinobraní aneb vínečko dobrý


 

Zpět