Orel je sportovní organizace, která je zaměřena na podporu sportu pro všechny. Svou činnost staví na křesťanských zásadách a sdružuje všechny, kterým nejsou tyto myšlenky cizí. Je to organizace otevřená, jejímž cílem je rozvíjet člověka v oblasti sportovní, kulturní a duchovní.


Činnost Orla jednoty Pozořice se zaměřuje na volnočasové aktivity všech věkových kategorií a to především ve sportovní a kulturní oblasti. Každý den je v naší orlovně k dispozici posilovna, bowling, probíhá pravidelné cvičení žen, dětí předškolního i školního věku, tréninky volejbalových družstev. Podílíme se rovněž na kulturní činnosti v obci konáním orelských hodů, plesů, maškarních plesů, zábavných dnů pro děti atd. Naším cílem je nabídnout všem zájemcům příjemné prostředí orlovny a podporovat je v pravidelné sportovní činnosti.