Župní pouť do Křtin

27.05.2008 22:30

Tato pouť připadla letos na neděli 25.května. Po mši svaté jsme se přesunuli na tábořiště do Bukoviny, kde pro nás členové jednoty Kuřim připravili dobrý oběd a pro děti zajímavé soutěže. Celé odpoledne vyhrávala hudba a děti z různých jednot předváděly ukázky ze své činnosti. Blažovičtí předvedli krátké divadlo, děvčata ze Žatčan zacvičila aerobik a děti z Brna Obřan zatančily na lidové písně. Nakonec nám všem požehnal náš duchovní rádce otec Prnka.

 

Zpět