Sečení lóke

18.05.2021 10:48

Orel jednota Pozořice, Orelská chasa vod Pozořic a Městys Pozořice

vás srdečně zvou na 2. ročník

Sečení lóke

v sobotu 29.5.2021 od 6 hod

ve Farské zahradě (za kostelem)

muzika a občerstvení zajištěno

po dobu akce malý řemeslný jarmark

6.00 scházení, přivítání, kutí kos, kosení, zpívání, vití věnečků

8.00 snídaně v trávě

s sebou: kosa, hrábě, srp. deka, sklenička, hrneček...

lidový oděv vítán

 

 
Zpět